Een bruggenbouwer met oog
voor mens en resultaat

Creëren, borgen en loslaten zijn de basale
fases van mijn dienstverlening

Zorg staat aan de vooravond van een
nog grotere 
digitaliseringslag

Burgers zullen meer en meer onderdeel
worden van de publieke besluitvorming
Sturen op creatie
is een wonderlijk proces

Excitans Enterprise Services is een eenmanszaak die vanuit een portfoliobenadering, actief is met interim management, management consulting en productontwikkeling. Hoewel werkzaam in verschillende sectoren, is Excitans met meerdere ondernemers en zzp-ers hoofdzakelijk actief in de zorg- en publieke sector. In de zorgsector is Excitans met name actief op het snijvlak van business en ICT. Bijvoorbeeld met zorg-ICT innovaties, ZIS/EPD implementaties, informatiebeleid, besturing en processen ICT-organisaties. Onder het label Forugy is Excitans in de publieke sector actief met allerlei vormen van interactie beleidsvorming en –implementatie.