Outsourcing in zorgland

Laatst las ik bijgevoegd artikel nieuwkomers-outsouring-providers-stelen-de-show-in-giarte-onderzoek-2015. Interessant natuurlijk. Heb via twitter aangegeven dat een strategy van customer intimacy van de outsourcing providers, ook interessant kan zijn voor zorgland. Maar daar zitten toch ook weer kanttekeningen aan.

Zo geeft het artikel aan dat kosten voor middelgrote bedrijven niet meer de number one in outsourcingsdeals zijn. Voor zorginstellingen zal dat zeker wel het geval zijn. Immers, de bezuinigingen en de verschuivingen van budgetten van bijvoorbeeld 2e naar 1e lijn, zetten een enorme druk op de uitgaven. Als je dan ook nog eens bedenkt dat veel ICT-afdelingen (met name die van de kleinere ziekenhuizen en zorginstellingen) de afgelopen jaren niet veel geïnvesteerd hebben in hun ICT-landschap en onderliggende infrastructuur (zogenaamde technische schuld) en zeker ook heel beperkt in hun mensen, is een gezonde business case voor outsourcing of outtasking niet snel gemaakt (BTW helpt deze business case ook niet).

Anderzijds wordt het ICT landschap wel steeds complexer, zeker ook in zorg-instellingen. Dat betekent dat er senior ICT personeel moet zijn of worden aangetrokken om dit landschap te beheren. Met de huidige CAO’s in zorgland kun je nauwelijks nog senior of bekwaam personeel behouden of vinden. Dus als je beheer in huis wilt houden, zul je daar dan weer wat op moeten verzinnen.

Al met al, dus geen makkelijke keuze. Belangrijk hierbij is wel dat bestuurders zich moeten realiseren dat digitalisering in de zorg steeds belangrijker wordt en dat de toegevoegde waarde van digitalisering voor de zorg toch in de slimme toepassingen en functionaliteiten gezocht moet worden. Dat zou je vooral dichtbij of in huis moeten doen en de rest (de onderliggende infrastructuur) is commodity en dat kun je gerust aan anderen over laten. Dat gaat uiteindelijk wel meer kosten. Geld wat ten dele in de huidige zorgactiviteiten gevonden kan worden, maar mijn inziens ook een investering is in een gezondere samenleving. Welke zorginstelling wil niet meegaan in dat laatste?