Digitale transformatie en kosten-reducties in de zorg

Helaas wordt IT in ziekenhuizen nog steeds te veel als kostenpost gezien en niet als enabler van strategie. Hier ligt een forse uitdaging. Met de grote digitale transformatieslag die op ons afkomt, ligt er ook voor ziekenhuizen een enorme uitdaging om hun strategie veel meer op digitalisering af te stemmen. Niet alleen dus wat het kan gaan betekenen voor organisatie en procesuitvoering, maar meer van wat kunnen we met digitalisering bereiken in termen van verbetering van de zorg, patiëntvriendelijkheid en efficiency.

Allemaal mooi gezegd, maar hoe voorkom je nu dat je als management van een IT-afdeling al snel in de kosten-discussie gaat of blijft zitten en niet of onvoldoende de focus op investeringen in digitalisering kunt krijgen. Veel ziekenhuizen staan momenteel aan de rand van organisatie brede kostenreducties of hebben deze reeds opgestart. Op zich is dat geen ramp, want niet alleen IT moet dan inleveren, maar de gehele organisatie. Ook hier liggen vraagstukken en uitdagingen die met digitalisering opgepakt kunnen worden.

Het belangrijkste is dat je al deze acties –al dan niet ingegeven door kostenreducties- in een perspectief plaatst. Het perspectief is het wenkend vergezicht wat je als management van een IT-afdeling moet hebben. Een wenkend vergezicht voor de gehele organisatie dan wel te verstaan. En als je aan de vooravond van of midden in een kostenreductie-programma staat, dan is dat perspectief ook te ontwikkelen, alleen staat deze wat verder weg.

We weten dat de meeste strategieën op RvB-niveau dusdanig ruim geformuleerd zijn, dat er al snel menig perspectief in geplaatst kan worden. Dus ook een digitaal perspectief. Is dat misplaatste handigheid, welnee, RvB’s, MSB’s en RvT’s snakken mijns inziens naar een digitale strategie. Ook zij weten dat er een enorme digitale transformatiegolf op ons afkomt. Sterker nog, het is mijn overtuiging dat als je nu geen digitale strategie hebt dan zal je de boot hoogstwaarschijnlijk missen. Daarmee is digitalisering voor mij niet de heilige graal, maar wel het vehikel om de toekomst in te gaan.

Ik ben ervan overtuigd dat het wenkend digitale vergezicht, ook huidige kostenreductie-programma’s in een ander daglicht zullen brengen. De discussie zal minder over kosten gaan en meer over wat digitalisering voor de zorg kan betekenen. Met de kaasschaaf komt dan ook snel het kaasplankje op tafel. En zijn we er dan? Uiteraard niet, want er zal nog heel veel op tactisch niveau in ziekenhuizen moeten veranderen, wil men überhaupt in staat zijn een digitale strategie in hoog tempo te realiseren. Daarover in een volgende blog meer.